Daljinski pristup računalu - TeamViewer

Vrlo često se dešavaju situacije, gdje Vam se trebaju riješiti neki problemi na računalu, ali na žalost nema nikoga u blizini da to i napravi.

Kako bi se ipak rješio problem bez fizičke prisutnosti i bez telefonskih instrukcija koje često puta, ako je veći problem, mogu biti komplicirana, postoji rješenje -  mogućnost upravljanja tim računalom sa nekog drugog računala - tzv. Remote control (daljinsko upravljanje).

TeamViewer, ProBiz internet i marketing, UmagProgram pod nazivom TeamViewer Vam upravo to i nudi.

Njime možete upravljati udaljenim računalom, izvršiti prijenos dokumenata na, i sa udaljenog računala,  razmjenjivati poruke (chat) dok traje remote support konekcija, a ako imate mikrofon i web kameru, moguć je i audio ili audio/video razgovor.  

Jedino što Vam treba je internet konekcija ili LAN mreža, i instaliran TeamViewer na Vašem i udaljenom računalu.

Kako TeamViewer funkcionira?

Kada je na Vašem računalu pokrenut program (slika ispod), naravno sa internet konekcijom, u polju Vaš ID (Your ID) će biti ispisan broj na osnovu kojeg Vaše računalo može biti identificirano od strane drugog TeamViewer korisnika, tj. računala, čime će biti omogućena međusobna konekcija.

U polju Lozinka (Password) je ispisana lozinka koja je potrebna onome tko želi međusobnu konekciju, kako bi ostvario pristup računalu.

Ta dva broja (Vaš ID i Lozinka) sada samo trebate poslati onome tko će se sa svojim TeamViewer-om spojiti na Vaš računalo.

Napomena:

Pripazite na koji način šaljete ove podatke, zbog mogućnosti da ih netko presretne i neovlašteno izvrši spojanje na Vaše računalo. Preporučujemo VAm da ih pošaljete SMS-om ili izdiktirate telefonom.

Kada primi ove Vaše podatke, osoba koja vam pomaže, treba u polje ID partnera (Partner ID) upisati Vaš ID i kliknuti na "Povezivanje s partnerom" (Connect to partner), nakon čega će se pojaviti "prompt" za unos lozinke , i osoba koja Vam pomaže, tj. sa kojom se spajate, ima potpuni pristup Vašem računalu,  kao i pregled onoga što radi - kao da sjedi ispred vašeg monitora. Brzina rada i odziva ovisi najviše o brzini internet konekcije obaju učesnika, tj. računala.  

Na ovaj način možemo Vam mi, ili bilo tko, pomoći u rješavanju eventualnih problema sa Windows-ima, radom u CMS-u, ili instalacijom nekog programa.

LINK ZA DOWNLOAD