Internet danas koristi gotovo dvije trećine građana starijih od 15 godina, pa se može konstatirati da je informacijska i komunikacijska tehnologija zastupljena u oko 70% kućanstava Hrvatske, a najviše se koristi u svrhu :

informiranje o dnevnim događajima - 74 %

traženje informacija o proizvodima / uslugama - 69 %

slanje / primanje el. pošte - 68 %

korištenje društvenih mreža - 58 %

Postoje također i razna ispitivanja o korištenju interneta kao sredstva reklamiranja i predstavljanja poslovnih subjekata lokalnom i globalnom tržištu, te njegova uporaba u poslovnoj komunikaciji.

Slična istraživanja smo u posljednjih mjeseci napravili i mi, pa donosimo neke sažetke svih rezultata :

Ispitanici u načelu pokazuju pozitivan stav prema elektroničkom poslovanju i smatraju ga poželjnim jer značajno ubrzava procese i smanjuje troškove.

Većina onih koji imaju iskustva sa elektroničkim poslovanjem (internet bankarstvo, on-line oglašavanje, on-line narudžbe, javne usluge) zadovoljni su efektima i smatraju ga važnim za poslovanje poduzeća, ali isto tako smatraju da potencijali elektroničkog poslovanja nisu dovoljno iskorišteni.

Anketa o korištenju interneta | ProBiz | Umag | Istra

Na osnovi dobivenih rezultata ankete, zaključak je da bi važan mehanizam prihvaćanja elektroničkog poslovanja bio njegovo ubrzano uvođenje u poslovno okruženje (snow-ball effect), a poslovni sektor bi trebalo poticati da uvođenje elektroničkog poslovanja postave kao strateške prioritet.
Dio tvrtki teško prihvaća elektroničko poslovanje zbog teško promjenjivih navika u poslovanju (npr. u prodaji proizvoda) ili zbog visokih troškova uvođenja elektroničkog poslovanja (manje tvrtke).
ProBiz - internet i marketing veliku energiju ulaže u unapređenje procesa i platformi svih elemenata internet marketinga, kako bi se taj vid oglašavanja što više približio SVAKOM poslovnom subjektu.