Uvjeti  i opće odredbe

Prihvaćanjem uvjeta  iz ovog sporazuma i u slučaju da ih ne pročitate svakako ste obavezni pridržavati se istih.

Obrt za informatičke djelatnosti Probiz internet i marketing (u daljenjm tekstu: PROBIZ) osigurava internet usluge pravnim ili fizičkim osobama (u daljnjem tekstu: Korisnik).

Predmet

PROBIZ se obvezuje Korisniku pružiti odabrani paket usluga na najbolji mogući način. Karakteristike odabranog paketa usluga javno su dostupne na probiz-internet.hr adresi, i smatraju se sastavnim dijelom sporazuma. Na zahtjev Korisnika PROBIZ može Korisniku pružiti i dodatne usluge iz svoje ponude, bez potrebe za aneksom. Sve odredbe iz sporazuma vrijedit će i za dodatno pružene usluge.

Cjenik

Cjenik svih usluga koje PROBIZ pruža javno je dostupan na www.probiz-internet.hr adresi, i smatra se sastavnim dijelom sporazuma. PROBIZ će za pružanje usluga Korisniku poslati avansno predračun akontacije ili cijelog iznosa, sukladno dogovoru. Korisnik se obvezuje namiriti iznos s računa u roku dospijeća.

U slučaju da račun nije namiren do dospijeća, PROBIZ će obavjestiti Korisnika dodatno. Ukoliko račun nije namiren ni nakon dodatnih obavjesti, PROBIZ će privremeno prekinuti pružanje usluga  do podmirenja računa. Ako račun nije ni tada podmiren, PROBIZ ima pravo otkazati usluge odmah i bez ikakve daljnje obavijesti.

Opće odredbe

U slučaju sklapanja sporazuma na daljinu primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/2007), glava VII. – Sporazum sklopljen na daljinu od Članka 36. do Članka 55.

U svrhu sklapanja i izvršenja sporazuma, PROBIZ od Korisnika prikuplja slijedeće podatke: naziv tvrtke/obrta i osobni identifikacijski broj OIB (samo za pravne osobe), ime i prezime, poštanska adresa, poštanski broj, mjesto, država, telefonski broj, e-mail adresa. Korisnik je suglasan s davanjem svojih podataka samo u navedenu svrhu, podatke daje dobrovoljno, te jamči da su podaci točni, potpuni i ažurni. Posljedica uskrate davanja podataka je nemogućnost sklapanja i izvršenja sporazuma.

PROBIZ ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga:

a) ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika, nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, netočni ili neistiniti,

b) ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu usluga,

c) u ostalim slučajevima utvrđenim ovim sporazumom.

Davatelj usluga ima pravo distribuirati Korisniku informativne poruke elektroničkom poštom ili pisanim putem, o svojim i uslugama svojih partnera i informacijama vezanima za korištenje usluga.

Korisnik je dužan elektroničkom poštom ili pisanim putem obavijestiti Davatelja usluga o bilo kakvoj promjeni osobnih/kontakt podataka najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjene, u protivnom smatrat će se da je dostava valjano izvršena na temelju postojećih podataka. PROBIZ se obvezuje da će usluge pružati profesionalno i najbolje moguće.

PROBIZ smije provjeravati Korisnikove podatke na poslužiteljima ili pristup Korisnikovim podacima preko mreže za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja sporazuma, i ostalih potreba nužnih za izvršenje sporazuma, i sve sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) , i koja se također nalazi na stranicama probiz-internet.hr

Svi podaci Korisnika su poslovna tajna te iste sukladno Uredbi neće korisiti ili dijeliti sa trećim osobama osim u svrhu tehničke podrške korisnku odnosno rješevanja eventulanih tehničkih problema na zahtjev korisnika.

PROBIZ ne jamči sigurnost podacima koji se prenose preko interneta. Korisnik može za potrebe sigurnijeg prijenosa koristiti uslugu sa šifriranjem podataka.

S obzirom da poduzete mjere zaštite, PROBIZ Korisniku ne daje nikakvo jamstvo, izričito ili natuknuto, da je kao rezultat ovih mjera mogućnost pojave problema u cijelosti uklonjena. Korisnik izjavljuje da će prijave prijavljivati isključivo pismenim putem kroz korisničko sučelje na kontakt stranici PROBIZ-a, ukoliko je prijava izvršena neki drugim načinom smatrat će se navažećom.

Na zahtjev Korisnika PROBIZ će kod organizacije za registraciju internet domena, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti traženu internet domenu na ime Korisnika ako je tražena internet domena raspoloživa. Kod podnošenja zahtjeva za registraciju ili produženje bilo koje “hr” domene, korisnik izjavljuje da je upoznat s odredbama važećeg Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010), te da ga u cijelosti prihvaća.

Kod podnošenja zahtjeva za registraciju ili produženje bilo koje domene Korisnik izjavljuje da je suglasan sa sljedećim pravilima:

a) Korisnik ima isključivo pravo koristiti registriranu domenu, organizirati je te oblikovati i kontrolirati njen sadržaj te je odgovoran za isti,

b) da je dužan domenu koristiti samo u svrhu za koju je domena registrirana i na način uobičajen unutar svjetske internetske zajednice,

c) da je odgovoran za svaku zlouporabu domene,

d) ukoliko je registracijom imena domene prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova da će domena biti obrisana bez ikakve najave i naknade Korisniku,

e) naziv domene Korisniku ne smije omogućavati lažno predstavljanje ni prisvajanje identiteta trećih osoba, biti jednak zaštićenom nazivu ili znaku na čije korištenje nema pravo,

f) da je dužan redovito obavještavati PROBIZ o svakoj promjeni podataka relevantnoj za registriranu domenu, a osobito o promjenama svog pravnog statusa, adrese ili ostalih podataka,

g) Korisnik nema pravo prenijeti registriranu domenu na drugu osobu,

h) Korisnik ne smije ni uz naknadu ni bez naknade dati domenu na korištenje drugim osobama,

i) registraciju i korištenje domena plaća se naknada prema cjeniku Davatelja usluga,

j) sve obavijesti vezane uz registraciju, transfer, produženje, brisanje, suspenziju ili plaćanje domene PROBIZ slat će 30 dana prije isteka na email adresu Korisnika koju je upisao prilikom procesa narudžbe domene,

k) domena se neće registrirati dok korisnik koji plaća naknadu ne uplati naknadu za njenu registraciju,

l) Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati i ugasiti domenu,

m) ako Korisnik registrirane domene prestane koristiti domenu prije isteka razdoblja za koje je naknada plaćena, uplaćena naknada ne vraća se.

PROBIZ  ima pravo promijeniti karakteristike usluga, cijene usluga, i uvjete pružanja usluga, uz uvjet da obavijesti Korisnika najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju da je Korisniku promjena neprihvatljiva ima pravo otkazati sporazjm, bez otkaznog roka, sve do dana stupanja na snagu. U slučaju otkaza sporazuma od strane Korisnika, PROBIZ će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon stupanja promjena na snagu. Najavljene promjene stupit će na snagu na dan namjere, bez potrebe za aneksom.

Ako bilo koja sporazumna strana prekrši bilo koju odredbu sporazuma, i nakon primljene obavijesti o kršenju od druge sporazumne strane odbije prihvatiti sporazumnu odredbu u roku od 3 dana, sporazum smije biti otkazan odmah i bez ikakve daljnje obavijesti. U slučaju otkaza sporazuma zbog kršenja sporazjma od strane PROBIZ, PROBIZ će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon otkaza sporazuma.

PROBIZ neće biti odgovoran Korisniku za bilo kakvu štetu u slučaju:

a) kvara u hardverskoj ili softverskoj komponenti,

b) radova na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,

c) hakerskog napada na hardversku ili softversku komponentu,

d) greške Korisnika, ili kršenja sporazuma od strane Korisnika,

e) problema kod dobavljača usluga PROBIZ-a,

f) problema izvan nadležnosti PROBIZ-a,

g) utjecaja više sile.

Posebne odredbe za PROBIZ

Održavanje hardverskih i softverskih komponenti radit će se između 23:00 i 07:00 sati po hrvatskom vremenu, osim u izvanrednim situacijama kada za to postoji opravdani razlog.

U slučaju planiranog prekida rada neke hardverske ili softverske komponente dužeg od 15 minuta, PROBIZ će obavijestiti Korisnika najmanje 3 dana unaprijed.

Posebne odredbe za Korisnika

Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od PROBIZ.

Korisnik se obavezuje da svi elektronički dokumenti koji su pohranjeni na serveru i mogu se preuzimati, moraju biti dostupni za preuzimanje putem web stranica i moraju biti direktno povezani uz generalni sadržaj web stranice.

Korisnik je suglasan da PROBIZ ima pravo privremeno ograničiti ili uskratiti pristup uslugama ako utvrdi da ih je Korisnik koristio u slijedeće svrhe - Korisnik je suglasan da usluge neće koristiti da bi:

a) prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova,

b) distribuirao ili poticao distribuciju ilegalnih kopija softvera, softvera koji može uzrokovati štetu, ilegalnih pornografskih sadržaja, neželjenih email poruka,

c) širio ili pokušao širiti prijeteće, nasilničke, diskriminirajuće, rasističke, klevetničke, maltretirajuće sadržaje,

d) se spajao na IRC ili P2P servise,

e) bez izričitog dopuštenja vlasnika podataka i računalnog ili mrežnog sustava ispitivao ranjivost sustava, zaobišao sigurnosne mjere, krivotvorio dokaze o izvornosti prometa, nadzirao, mijenjao ili brisao podatke, ili preopteretio računalni ili mrežni sustav,

f) nanio ili pokušao nanijeti štetu PROBIZu ili trećoj strani,

g) počinio ili pokušao počiniti zakonski prekršaj.

Reklamacije

Korisnik ima pravo na pisani prigovor ili e-mailom.  PROBIZ se obavezuje da će odgovoriti na prigovor promptno ili najkasnije u roku od 15 dana od primitka prigovora.